Rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych
Opinie te dają odpowiedzi na pytania Sądów, Prokuratury, Policji na temat przebiegu wypadku drogowego. Pozwalają zweryfikować wersje przedstawiane przez uczestników kolizji lub wypadku i ustalić kwestię ich odpowiedzialności. Ekspert odtwarzając przebieg wypadku korzysta z nowoczesnego programu stworzonego do tego celu PC-Crash, który efekty jego pracy przedstawia także w postaci graficznej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji i wypadku
Opinie tego typu wykonujemy dla potrzeb firm ubezpieczeniowych, które pragną uwiarygodnić relacje ubezpieczonych oraz wykluczyć zjawisko wyłudzenia odszkodowania polegające na zgłoszeniu szkody, która nie ma związku z zaistniałą kolizją. Dają one odpowiedź na pytanie, na podstawie oględzin pojazdów uczestniczących w wypadku, czy powstałe uszkodzenia są efektem opisywanego zdarzenia.