Oceny powypadkowe
Są szczegółowym opisem uszkodzeń powstałych na skutek kolizji lub wypadku. Mogą zawierać kalkulacja kosztów naprawy pojazdu w systemie AUDATEX. Stanowią podstawę do określenia wysokości odszkodowania wypłacanego przez firmę ubezpieczeniową. 

Ogólnego stanu technicznego pojazdu i jego podzespołów
Stanowią dokładny opis ogólnego stanu technicznego pojazdu lub jego podzespołów, podając charakter ewentualnych uszkodzeń oraz przyczyny ich wystąpienia. Są przydatne przy naprawach gwarancyjnych i w sytuacjach spornych dotyczących ustalenie odpowiedzialności za powstanie uszkodzenia. 

Jakości napraw (odbiór techniczny)
Potwierdzają jakość i zakres wykonanej naprawy. Pozwalają ustrzec się przed stratami powstałymi na skutek niesolidności warsztatów naprawczych. Mogą być także pomocne przy weryfikacji wysokości rachunku za naprawę.

Punktów kontrolno-pomiarowych nadwozia
Dają obraz niezwykle ważnego podzespołu, jakim jest płyta podłogowa, która decyduje o właściwej geometrii zawieszenia i ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo jazdy. 
Przemieszczenia punktów kontrolno-pomiarowych są następstwem kolizji i wypadków. W ramach tanich i szybkich napraw nie bada się położenia tych punktów. Wykonanie pomiaru położenia tych punktów przed zakupem samochodu może ustrzec się przed kupnem niebezpiecznego i bezwartościowego pojazdu.

Oceny pojazdów zabytkowych i unikalnych
Coraz więcej jest miłośników starych samochodów. Nie bez znaczenia jest fakt, że takie auta, sprowadzane zza granicy, nie podlegają opłatom granicznym. Nie każdy pojazd jednak może być uznany za zabytkowy. Nasi rzeczoznawcy pomogą to ustalić i przejść złożoną procedurę rejestracji.

Oceny i opinie dotyczące pojazdów szynowych
Pojazdy szynowe także ulegają awariom, a już coraz częściej dochodzi do kolizji drogowych z ich udziałem. Wtedy także trudno poradzić sobie bez opinii rzeczoznawcy.