WARSZAWA
01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 49
(budynek Spó³dzielni Mieszkaniowej WARDOM)
tel./fax (22) 827 27 92, 827 34 15
kom. 697 032 818
warszawa@rzeczoznawcy-pzm.pl