Działając na podstawie art. 395 KSH i §19 Statutu Zarząd Spółki zwołuje 29 września 2020 r. o 11.30 w Warszawie, ul. Kochanowskiego 45 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 2. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 r. 3. Dyskusja nad punktem 2. 4. Uchwały w sprawach: - sprawozdania finansowego i sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej - udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium - podziału zysku - wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy 5. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zarząd Spółki

Spółka Akcyjna EKSPERCI "TECHMOT" SA stanowi największe w Polsce zgrupowanie rzeczoznawców-inżynierów o specjalnościach: technika samochodowa, ruch drogowy, maszyny i urządzenia.

Zatrudniamy kilkuset rzeczoznawców - członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego jedynej w Polsce organizacji rzeczoznawczej należącej do Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych FIEA. Dzięki temu nasze ekspertyzy są honorowane w wielu krajach świata.
Nasza firma jest bezpośrednim kontynuatorem 50-letniej tradycji rzoczoznawstwa polskiego, którą od chwili powstania tzn. od 1948 roku, pielęgnuje Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Od 1991 roku funkcjonuje jako spółka akcyjna. Jest to budząca największe zaufanie i wiarygodność forma działalności gospodarczej. 

Aby jeszcze bardziej udoskonalić system zarządzania, kontroli i jakości opracowań rzeczoznawczych Spółka poddała się audytowi. W jego efekcie oddział Spółki w Warszawie jako pierwsza organizacja rzeczoznawstwa samochodowego w Polsce uzyskał certyfikat P.C.B.C. i IQNET w zakresie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001. Opracowaliśmy instrukcje ujednolicające sposób prowadzenia badań obiektów i opisywania ich wyników w formie ocen technicznych i opinii. Doświadczenia te wykorzystują wszystkie nasze oddziały.
Ich sieć obejmuje 24 miasta i powiększa się, bo do naszej struktury przyłączają się inne firmy rzeczoznawcze. Każdy z oddziałów skupia kilkudziesięciu rzeczoznawców. 

Nasze usługi są doceniane przez polskie sądy, policję, prokuraturę, urzędy skarbowe, celne administrację państwową, towarzystwa ubezpieczeniowe, producentów samochodów i ich dealerów, banki, przedsiębiorstwa, warsztaty i ogromną rzeszę indywidualnych użytkowników pojazdów. 

Dla satysfakcji wszystkich naszych Klientów ciągle rozszerzamy wachlarz naszych usług o nowe produkty. Na naszej stronie znajdziecie informacje o wszystkich. Szczególnie uwadze Państwa chcemy polecić najnowszą naszą inicjatywę, którą jest stworzenie bazy pojazdów sprawdzonych z ekspertyzą rzeczoznawcy. Gorąco polecamy zapoznanie się z tą i innymi naszymi ofertami.